Nový ročník zbierky na podporu nevidiacich a slabozrakých - Biela pastelka

 

15. januára sme spustili už 17. ročník verejnej zbierky pod názvom Biela pastelka 2018 na pomoc ľuďom s ťažkým zrakovým postihnutím. Hlavným zbierkovým dňom bude piatok 21. septembra 2018. Zbierka aj v tomto roku trvá až do 31. decembra. Do Bielej pastelky sa môžete zapojiť už teraz, a to darom on-line, dobrovoľným vkladom na účet zbierky SK23 1111 0000 0014 3025 8006 alebo príspevkom do stacionárnych pokladničiek umiestnených vo vybraných inštitúciách (školy, úrady, firmy a pod.).

Verejnú zbierku každoročne organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Biela pastelka 2018 je zapísaná v Registri verejných zbierok Ministerstva vnútra SR pod číslom 000-2017-042871.

Ďakujeme za vašu podporu nevidiacim a slabozrakým.