Ďakujeme, Pastelkáči, trhli sme rekord! Vďaka vám... - Biela pastelka

Bielu pastelku 2021 sme definitívne uzavreli pred pár dňami. Konečný výsledok nás viac ako potešil. Aj vďaka vám, milí Pastelkáči, sme mali nielen rekordný hlavný zbierkový deň, ale aj najvyšší výnos v histórii zbierky! Finálne číslo nás veľmi potešilo.

Známe zbierkové trio: Fero Joke, Adela, Robo Roth

Známe zbierkové trio: Fero Joke, Adela, Robo Roth

Celosvetový úspech kampane

Kým prejdeme k výsledkom uplynulého ročníka s radosťou vám oznamujeme, že spot pastelkovej kampane sa zaradil medzi stovku najlepších reklám sveta. A aj na domácej pôde žne autorský tím našej dvornej agentúry Promiseo úspechy. V súťaži najlepších PR projektov na Slovensku s názvom PROKOP, ktorú organizuje Asociácia public relations SR, získal spot Biela pastelka 2021 až dve umiestnenia. Druhé miesto v kategórii reklamných šotov pripravovaných pre neziskový sektor a tretie miesto v kategórii zameranej na kreativitu v PR. „Dlho sme uvažovali ako vyniknúť medzi konkurenciou a získať si darcov na našu stranu. Vedeli sme, že potrebujeme silný motív zo života. A tak sme prišli s vlastným prevedením hry Slepá baba, ktorú každý pozná, vďaka nej sa ocitol v koži nevidiaceho a vyskúšal si, aké to je identifikovať svet okolo seba iba pomocou zvuku a dotykov. Tento motív sme pretransformovali do videa i kľúčového vizuálu,“ prezradila nám tajomstvo úspechu Andrea Liszkai, kreatívna riaditeľka agentúry Promiseo.

Rekordný výnos

Celý tvorivý tím si uvedomuje, že pomyselnú latku nastavil vysoko a my už netrpezlivo čakáme, ako vyjdú kreatívne plány kampane na rok 2022. Kým sa tak stane, zhrňme si výsledky roku 2021. Ten sa môže pýšiť rekordným výnosom hlavného zbierkového dňa, ktorý dosiahol čiastku 162 825,40 €. Už tento výsledok dával tušiť, že konečné číslo by mohlo byť viac ako uspokojivé. „Môžem spokojne konštatovať, že spoločne sa nám podarilo dosiahnuť krásny výsledok hrubého zbierkového výnosu, a to 234 415,81 €. Zámerne hovorím „nám“, pretože toto číslo považujem za spoločný úspech všetkých, ktorí sa akokoľvek podieľali na príprave Bielej pastelky a ešte raz im ĎAKUJEM,“ hovorí Tatiana Winterová, riaditeľka Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

V histórii zbierky ide o doteraz najvyšší výnos a my vieme, že sme ho dosiahli vďaka vám, milí Pastelkáči. Preto vám ešte raz z celého srdca ďakujeme a veríme, že s nami budete aj v roku 2022. Ďakujeme za vaše otvorené srdcia, vďaka vám môžeme meniť životy ľudí so zrakovým postihnutím k lepšiemu.

Pripravila: Eliška Fričovská
Foto: Eva Amzler