Pastelkáči, vďaka vám máme rekord, ďakujeme! - Biela pastelka

Foto Sima Martausova

Speváčka Sima Martausová; autorka: Zuzana Bahúlová, agentúra Eventiva

 

Pokladničky od dobrovoľníkov prebrané, mince i bankovky vytriedené, čo je neklamný znak toho, že môžeme urobiť zúčtovanie hlavného zbierkového dňa.

Suma, ktorú sa nám spoločne podarilo vyzbierať v jednotlivých krajoch je krásnych 162 310,49 €, avšak celkový výnos, ktorý evidujeme na zbierkovom účte ku dňu 2. 10. 2019 je 184 018,02 €, čo je už teraz vyššia suma, ako predošlý hrubý výnos celého minulého ročníka, ktorý bol 181 155 €.

Ak by sme výnos 162 310,49 € rozmenili na drobné, môžeme potvrdiť, že sa každému kraju darilo lepšie. Najvýraznejší nárast tohto ročníka zaznamenal Bratislavský kraj, kde pri finálnom súčte získali sumu 36 634,09 €. Hneď za nimi nasleduje Prešovský kraj so sumou 25 124 € a pomerne tesne za nimi nasleduje kraj Nitriansky so sumou 22 324,71 €. Takmer zhodne, vyše 19 tis., nazbierali kraje Košický a Banskobystrický (19 328,60 a 19 111,67 €). Trenčiansky kraj tohto roku získal 14 000 eur (14 003,87 €) a Žilinský takmer 13 473,33 €. Trnavský kraj sa pri počítaní zastavil na sume 12 310,22 €.

Ohliadnutie sa za hlavným zbierkovým dňom

Stovky dobrovoľníkov, tisícky rúk a otvorených sŕdc pre pomoc ľuďom so zrakovým postihnutím. Dobrovoľníci boli s nami už od začiatku – tí, ktorí nám pomáhali triediť pastelky, baliť zbierkový materiál až po tých, ktorí sa rozhodli vyjsť do ulíc. Všetkým patrí veľká vďaka, pretože bez ich pomoci by sme nič nezrealizovali a najmä nemohli pomáhať.

Šikovné zbierkové tímy sme odmenili

Po celom Slovensku vyšli do ulíc zbierkujúci študenti. Na ich pomoc, i pomoc ich pedagógov a vedenia škôl veľmi spoliehame a ceníme si ju. Bez nich by to, jednoducho, nešlo… Aj preto sme sa rozhodli odmeniť jeden zo zbierkujúcich tímov. Tento rok sa usmialo šťastie na študentov Gymnázia Matky Alexie v Bratislave.

Veľké ďakujeme

K Bielej pastelke neodmysliteľne patria pastelkové informačné stánky, ktoré sú pre návštevníkov pripravené v každom krajskom meste. Verejnosť sa vďaka nim môže bližšie oboznámiť s problematikou zrakového postihnutia, vyskúšať si optické a kompenzačné pomôcky, skúsiť si chôdzu pomocou bielej palice a simulačných okuliarov, či napísať si niečo na stroji na Braillovo písmo. Samozrejme, ani tohto roku nechýbali bezplatné preventívne kontroly zrakových parametrov, ktoré realizujeme vďaka spolupráci so spoločnosťou Novartis. V Košiciach sa k meraniam pridala aj Vaša optika.

Oslava 18. narodenín Bielej pastelky

Bratislavský „event“ bol tohto roku o čosi väčší – doplnený koncertom známych hviezd, ktoré sa rozhodli podporiť myšlienku Bielej pastelky a upozorniť tak na dôležitosť pomoci nevidiacim a slabozrakým. Celé podujatie si pod moderátorskú taktovku zobrala už osvedčená dvojica Adela Vinczeová a Dodo Kuriľák. Záštitu nad hlavným zbierkovým dňom prevzal Matúš Vallo, primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Kvôli pracovnej vyťaženosti prišla prítomných hostí pozdraviť jeho námestníčka, Ing. arch. Lucia Štasselová i Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.

Koncertný program otvorili Peter Zbranek a Peter Bažík. Piano a husle zneli dokonale a takým možno označiť celé ich spoločné vystúpenie. Po nich nasledovalo a cappella vystúpenie obľúbených Fragile. Na pódiu pokračovali Opak a Veronika Strapková, nasledovala Sima Martausová a napokon čerešnička na pomyselnej pastelkovej torte – kapela Korben Dallas.

Keďže verejná zbierka Biela pastelka mala tento rok už osemnásty ročník bol bratislavský koncert najmä poďakovaním sa za dlhoročnú priazeň našim darcom, dobrovoľníkom, podporovateľom, pretože bez nich by nemohlo byť napísaných veľa pekných príbehov z činnosti Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, z aktivít našich základných organizácií, príbehov jednotlivcov i kolektívov. Takže ešte raz – všetkým, ktorí si to zaslúžia a pomáhajú – VEĽKÉ ĎAKUJEME!

Veľká vďaka patrí aj všetkým našim partnerom, mediálnym partnerom, obchodným reťazcom a centrám, ktorých pomoc je neoceniteľnou podporou pre zbierku.

Zbierka sa, samozrejme, nekončí. Ešte stále je možnosť prispievať formou SMS na číslo 820, online prostredníctvom www.bielapastelka.sk alebo priamo na zbierkový účet SK23 1111 0000 0014 3025 8006.