Spoločnosť Carl Zeiss Slovakia nám venovala 6 000 eur. Ďakujeme! - Biela pastelka

Symbolický šek na krásnu sumu 6 000 eur prevzala z rúk zástupcu spoločnosti, Mariána Strážovského, riaditeľka Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Tatiana Winterová.

 

Odovzdanie daru od spol. Carl Zeiss

Riaditeľka ÚNSS, Tatiana Winterová, preberá šek na sumu 6 000 eur z rúk zástupcu spoločnosti Carl Zeiss Slovakia Mariána Strážovského.

 

„Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska i jej zbierku Biela pastelka podporujeme už dlhodobo. Radi sa podieľame na kvalitných a zmysluplných projektoch, a takým vaša zbierka i organizácia rozhodne sú. Veríme, že sa vám s vyčlenenými prostriedkami podarí zrealizovať veľa prospešného a pozitívneho pre ľudí so zrakovým postihnutím,“ povedal M. Strážovský.

Slová vďaky vyjadrila i riaditeľka organizácie, T. Winterová: „S veľkou radosťou preberám šek s takou úžasnou čiastkou. Je to skutočne krásny predvianočný dar, ktorý nám pomôže s pokrytím výdavkov potrebných na úhradu nákladov súvisiacich s realizáciou zbierky, ktorá už takmer 20 rokov pomáha ľuďom so zrakovým postihnutím.“

 

Logo Zeiss
Logo Carl Zeiss Slovakia