Výnos verejnej zbierky - Biela pastelka

Výnos verejnej zbierky je určený na pomoc tým, ktorí stratili zrak a snažia sa s touto ťažkou situáciou vyrovnať. Ročne Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska poskytne služby viac ako 3 000 klientom vo všetkých krajoch SR. Ide napríklad o bezpečnú chôdzu s bielou palicou, čítanie a písanie Braillovho písma a sebaobslužné činnosti – varenie, upratovanie, osobná hygiena či komunikačné zručnosti.

Takmer tretina prostriedkov ostáva priamo v regióne, v ktorom sa vyzbierali. Darcovia tak majú možnosť priamo pomôcť ľuďom so zrakovým postihnutím, ktorí žijú v ich meste, okrese či kraji. Podporia tak ich aktivity, spolkovú a vzájomne prospešnú činnosť.

Prehľad vyzbieraných finančných prostriedkov z minulých rokov:

 Rok  Hrubý výnos v €  Čistý výnos v €
2021 234 415,81 € 203 037,04 €
2020 174 379,71 € 156 056,93 €
2019 201 401,31 € 181 322,90 €
2018 181 155,87 € 153 786,62 €
2017 193 011,04 € 174 025,29 €
 2016  156 109,99 €  130 512,63 €
 2015  116 682,64 €  87 762,03 €
2014  107 906,60 €  80 929,95 €
2013  87 912,91 €  65 934,68 €
2012  123 963,30 €  92 134,90 €
2011  93 618,67 €  65 533,07 €
2010  85 323,74 €  58 812,51 €
2009  82 487,80 €  52 870,27 €
2008  81 010,32 €  50 325,69 €
2007  79 625,21 €  54 869,35 €
2006  72 662,63 €  48 049,77 €
2005  60 378,74 €  51 321,95 €
2004  56 803,83 €  48 283,38 €
2003  53 105,32 €  36 525,22 €
2002  29 640,28 €  20 858,76 €
Spolu   2 271 595,72 €  1 812 952,94 €

 

Ďakujeme!

 

Správy verejnej zbierky

2021

Predbežná správa verejnej zbierky Biela pastelka v roku 2021, formát pdf, 304 kB

2020

Záverečná správa verejnej zbierky Biela pastelka v roku 2020, formát pdf, 236 kB

Predbežná správa verejnej zbierky Biela pastelka v roku 2020, formát pdf, 298 kB

2019

Záverečná správa verejnej zbierky Biela pastelka v roku 2019, formát pdf, 235 kB

Predbežná správa verejnej zbierky Biela pastelka v roku 2019, formát pdf, 304 kB

2018

Záverečná správa verejnej zbierky Biela pastelka v roku 2018, formát pdf, 272 kB

Predbežná správa verejnej zbierky Biela pastelka v roku 2018, formát rtf, 236 kB

2017

Záverečná správa verejnej zbierky Biela pastelka v roku 2017, formát rtf, 348kB

Predbežná správa verejnej zbierky Biela pastelka v roku 2017, formát doc, 54kB

2016

Záverečná správa verejnej zbierky Biela pastelka v roku 2016, formát pdf, 226kB

Predbežná správa verejnej zbierky Biela pastelka v roku 2016, formát rtf, 114kB

2015

Záverečná správa verejnej zbierky Biela pastelka v roku 2015, formát pdf, 226kB

Záverečná správa verejnej zbierky Biela pastelka Pukomat v roku 2015, formát pdf, 156kB

Predbežná správa verejnej zbierky Biela pastelka v roku 2015, formát rtf, 112kB

2014

Záverečná správa verejnej zbierky Biela pastelka v roku 2014, formát pdf, 225kB

Predbežná správa verejnej zbierky Biela pastelka v roku 2014, formát rtf, 146kB