Doteraz sme vyzbierali

57.834
Vyzbieraných 115668€ Cieľová suma: 200000€

SMS na skrátené číslo 820 s ľubovolným textom v hodnote 2€

IBAN: SK11 3100 0000 0040 3001 6204

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, organizátor verejnej zbierky Biela pastelka, je občianske združenie, ktorého členmi sú ľudia so zrakovým postihnutím, ich priatelia a príbuzní i rodičia nevidiacich a slabozrakých detí. Má 4 183 členov združených v 65 základných organizáciách. Svoje služby, poradenstvo a aktivity poskytuje klientom bezplatne. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska bola založená 7. apríla 1990.

Z výnosu verejnej zbierky použijeme na projekty

Služby pre nevidiacich a slabozrakých

Integračné aktivity

Obhajoba práv

Kurzy práce s PC a informačná prístupnosť

Odstraňovanie architektonických bariér

Práca s verejnosťou a prevencia

Ako nám môžete pomôcť?

Podporiť nevidiacich a slabozrakých prostredníctvom Bielej pastelky môžete až do 31. decembra 2016:

  • zaslaním SMS na skrátené číslo 820 s ľubovoľným textom v hodnote 2 €
  • vložením ľubovoľného príspevku na účet Bielej pastelky číslo: 4030016204/3100
  • príspevkom do stacionárnych pokladničiek umiestnených vo vybraných inštitúciách, ktoré spolupracujú na dlhodobej zbierke (školy, úrady, firmy)
  • príspevkom cez službu Viamo, vďaka ktorej majú klienti Tatra banky, VÚB banky a ZUNO banky možnosť prispieť veľmi jednoducho zo svojho mobilu pomocou aplikácie Viamo

Najnovšie informácie

Deň s Matejom Tóthom

  • 16. novembra 2016

Byť aktívnym dobrovoľníkom Bielej pastelky 2016 sa vyplatilo! Tímy, ktoré v jednotlivých ...

Dražba predmetov Mateja Tótha a ďalších slovenských olympionikov

  • 20. októbra 2016

V rámci kampane Bielej pastelky 2016 sme sa obrátili na našich priaznivcov i športových fanú ...

Slovenský rekord

  • 28. septembra 2016

  Pokus o vytvorenie slovenského rekordu v chôdzi s bielou palicou sa konal na 12 stanovišti ...

Kontakt organizátor:

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Sekulská 1
842 50 Bratislava
02 / 692 034 20
www.unss.sk

Kontakt:

Hana Cápayová
Hlavná koordinátorka zbierky Biela pastelka
+421 2 69 20 34 21, 0911 496 629
hana.capayova@unss.sk
bielapastelka@bielapastelka.sk
Hlavní partneri

Mobilní partneri

Mediálni partneri

Partneri

Podporujú nás obchodné reťazce

Regionálni partneri